Subscription

Freude an Musik

Georg Hellmesberger • Johann Strauß Vater • Joseph Lanner • Franz Schubert • Joseph Haydn • Ludwig van Beethoven • Carl Maria von Weber • Wolfgang Amadeus Mozart • Philipp Fahrbach jun. • Joseph Lanner

The subscription contains 5 concerts Brahms-Saal

  • Sun 18. October 2020 | 18:30 h
  • Tue 08. December 2020 | 18:30 h
  • Tue 09. February 2021 | 18:30 h
  • Wed 10. March 2021 | 18:30 h
  • Thu 29. April 2021 | 18:30 h


print the programme

SUN 18. October 2020

18:30 Uhr Brahms-Saal

Ensemble Wien

Hellmesberger • Strauß • Lanner

TICKETS

TUE 08. December 2020

18:30 Uhr Brahms-Saal

Ensemble Wien

Gottlieb Wallisch • Wolf-Dieter Rath | Schubert • Haydn • Beethoven

TICKETS

TUE 09. February 2021

18:30 Uhr Brahms-Saal

Ensemble Wien

Ronald Janezic • Jan Janković | Weber • Beethoven • Mozart

TICKETS

WED 10. March 2021

18:30 Uhr Brahms-Saal

Ensemble Wien

Schubert • Fahrbach • Lanner

TICKETS

THU 29. April 2021

18:30 Uhr Brahms-Saal

Ensemble Wien

Wolfgang Amadeus Mozart

TICKETS